Høyanger Skule

Postboks 74
6991 Høyanger

Besøksadresse: Wilhelm Buggesvei

Tlf:   57 71 00 00
Fax: 57 71 00 01

Tlf: SFO: 99 21 93 78

Tlf, SFO 3. et. barneskule: 57710010
Tlf, SFO Tingsurda: 57710025


Rektor: Bjørn Johan Hjelmeland
Direkte innval: 57710002

Bjorn.Johan.Hjelmeland@hoyanger.kommune.no

Underv.inspektør: Odd Willy Knudsen
Direkte innval:
57710004
odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no


Rådgjevar: Odd Willy Knudsen
Direkte innval: 57710004

odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no

Underv.inspektør:Hanne H. Ørnehaug
Direkte innval: 57710003
hanne.ornehaug@hoyanger.kommune.no

Kontorfullmektig: Torunn Gjerde
Direkte innval: 57710000
torunn.gjerde@hoyanger.kommune.no

Vikar og timeplanansvarleg: Hilde Johanne Bjørkhaug
Mobil: 99219359
hilde.johanne.bjorkhaug@hoyanger.kommune.no

Velkommen til Høyanger skule


Høyanger skule er ein fulldelt 1-10 skule med 356 elevar ved starten av skuleåret 2014/2015.  
Vår visjon  -  eller målet for arbeidet vårt:
Høyanger skule er ein trygg og inkluderande arbeidsplass

  • utan vald
  • utan mobbing/ erting/ utestenging
  • med arbeidsro
Skulen har skulefritidsordning (SFO) som er open kl. 06.30 -16.15 heile året med unntak av jule- og påskeferie.
 

Nytt

IKT-plan for Sys-samarbeidet

Innhaldet er etter gjeldande læreplan frå 2006, Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheiter, fastsett av Kunnskapsdepartementet, januar 2012. Planen inneheld kompetansemål frå 1. til 10. trinn og har nyttige ressursar kopla opp mot alle måla.
Les meir »   08.09.2014

liggende_lus_med_egg_utvisket.jpg

Hugs lusekjemming i helga!

29. - 31. august 2014
Les meir »   27.08.2014

IKT - reglement for skulane i Høyanger

IKT-reglementet er del av/tillegg til ordensreglementet for skulane i Høyanger kommune.
Les meir »   20.08.2014

Ordensreglement for grunnskulane i Høyanger kommune

Fastsett av Høyanger kommunestyre med heimel §§ 2-9 og 2-10 i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forskrifter til denne. jf. Kommunestyrevedtak av 17.12.2013, sak 082/13. Ordensreglementet er ei forskrift etter forvaltningslova § 2.
Les meir »   26.09.2011

Innskuling elevfrie fredagar og SFO tilbod.

Frå hausten 2014 skal alle elevar på Høyanger Skule «jobbe inn» ein ekstra time i veka for at dei skal ha fri kvar 6. fredag. Desse fredagane elevane har fri skal lærarane bruke på kurs, planlegging eller anna diverse arbeid knytt til skulekvardagen. Desse fredagane er: 05.09.14, 03.10.14, 07.11.14, 30.01.15, 06.03.15 og 17.04.15.
Les meir »   19.08.2014

RSS

Abonner på nytt

Di Epost-adresse: