Høyanger Skule

Postboks 74
6991 Høyanger

Besøksadresse: Wilhelm Buggesvei

Tlf:   57 71 00 00
Fax: 57 71 00 01

Tlf: SFO: 99 21 93 78

Tlf, SFO 3. et. barneskule: 57710010
Tlf, SFO Tingsurda: 57710025


Rektor: Solveig Berstad Sande
Direkte innval: 57710002

solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no

Underv.inspektør: Odd Willy Knudsen
Direkte innval:
57710004
odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no


Rådgjevar: Odd Willy Knudsen
Direkte innval: 57710004

odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no

Kontorfullmektig: Torunn Gjerde
Direkte innval: 57710000
torunn.gjerde@hoyanger.kommune.no

Vikar og timeplanansvarleg: Hilde Johanne Bjørkhaug
Direkte innval: 57710003

Mobil: 99219359
hilde.johanne.bjorkhaug@hoyanger.kommune.no

Velkommen til Høyanger skule


Høyanger skule er ein fulldelt 1-10 skule med 375 elevar ved starten av skuleåret 2013/2014.  
Vår visjon  -  eller målet for arbeidet vårt:
Høyanger skule er ein trygg og inkluderande arbeidsplass

  • utan vald
  • utan mobbing/ erting/ utestenging
  • med arbeidsro
Skulen har skulefritidsordning (SFO) som er open kl. 06.30 -16.15 heile året med unntak av jule- og påskeferie.
 

Nytt

Kortare skuledag tysdag 29.04.2014

Tysdag 29.04.2014 er det «småsamling» med Per Garmannslund, tema: Klasseleiing og relasjonar.
Les meir »   22.04.2014

HØYANGER SKULE 90 ÅR!

90-årsjubileum for Høyanger skule er under planlegging. P.g.a. forseinkingar i opparbeiding av det nye utområdet, bestemte denne gruppa i august at vi gjennomfører feiring av jubileet våren 2014. På planleggingsmøte på Høyanger skule, møterom 1. etasje, torsdag 30. mai 2013, tysdag 20.08.2013, torsdag 27.02.2014 og tysdag 08.04.2014 la vi fylgjande planar:
Les meir »   10.04.2014

INNBYDING TIL 90-ÅRS-JUBILEUM HØYANGER SKULE

Til alle elevar og føresette Høyanger skule Innbedne gjester
Les meir »   10.04.2014

Valfagtilbod 2014 - 2015.

Til elevar og føresette 8. - 10. klasse Høyanger skule 2014 - 2015
Les meir »   10.04.2014

VAL AV 2. FRAMANDSPRÅK SKULEÅRET 2014/ 2015

Høyanger Skule ynskjer oversikt over kva 2. framandspråk elevane ynskjer for komande skuleår. Alternativa er tysk eller fransk 3 timar i veka i 8.kl., 2 t/v i 9.kl. og 3 t/v i 10.kl.
Les meir »   10.04.2014

RSS

Abonner på nytt

Di Epost-adresse: