Høyanger Skule

Postboks 74
6991 Høyanger

Besøksadresse: Wilhelm Buggesvei

Tlf:   57 71 00 00
Fax: 57 71 00 01

Tlf: SFO: 99 21 93 78

Tlf, SFO 3. et. barneskule: 57710010
Tlf, SFO Tingsurda: 57710025


Rektor: Solveig Berstad Sande
Direkte innval: 57710002

solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no

Underv.inspektør: Odd Willy Knudsen
Direkte innval:
57710004
odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no


Rådgjevar: Odd Willy Knudsen
Direkte innval: 57710004

odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no

Kontorfullmektig: Torunn Gjerde
Direkte innval: 57710000
torunn.gjerde@hoyanger.kommune.no

Vikar og timeplanansvarleg: Hilde Johanne Bjørkhaug
Direkte innval: 57710003

Mobil: 99219359
hilde.johanne.bjorkhaug@hoyanger.kommune.no

Velkommen til Høyanger skule


Høyanger skule er ein fulldelt 1-10 skule med 375 elevar ved starten av skuleåret 2013/2014.  
Vår visjon  -  eller målet for arbeidet vårt:
Høyanger skule er ein trygg og inkluderande arbeidsplass

  • utan vald
  • utan mobbing/ erting/ utestenging
  • med arbeidsro
Skulen har skulefritidsordning (SFO) som er open kl. 06.30 -16.15 heile året med unntak av jule- og påskeferie.
 

Nytt

Skulerute 2014 - 2015


Les meir »   18.06.2014

Karakterstøttande prøver - innlogging


Les meir »   08.05.2014

INFORMASJON TIL FORELDREMØTE FOR 7. KLASSANE VED KYRKJEBØ, VADHEIM OG HØYANGER SKULE.

I samband med førebuingar til 8. kl. for elevar ved Kyrkjebø, Vadheim og Høyanger skule sender vi ut denne informasjonen. Vi innbyr til møte på Høyanger Samfunnshus, måndag 28.04.14 kl. 1800.
Les meir »   25.04.2014

Kortare skuledag tysdag 29.04.2014

Tysdag 29.04.2014 er det «småsamling» med Per Garmannslund, tema: Klasseleiing og relasjonar.
Les meir »   22.04.2014

HØYANGER SKULE 90 ÅR!

90-årsjubileum for Høyanger skule er under planlegging.
Les meir »   10.04.2014

RSS

Abonner på nytt

Di Epost-adresse: